CONSULTANTA IN MANAGEMENT SI AFACERI

KAIZEN Training & Consulting va pune la dispozitie o gama diversificata de servicii de consultanta pentru initierea, dezvoltarea si finantarea afacerii dumneavoastra.

Solutiilor consultantilor nostri va asigura o crestere masurabila a performantei companiei.

Pachetul nostru de consultanta in management si afaceri contine:

 • Realizarea studiilor de piata;
 • Intocmirea planului de afaceri;
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare a organizatiei;
 • Realizarea analizei-cost beneficiu si a proiectiilor financiare;
 • Servicii de consultanta pentru identificarea surselor de finantare adecvate afacerii dumneavoastra.

CONSULTANTA IMPLEMENTARE SCIM INSTITUTII PUBLICE

KAIZEN Training & Consulting va ofera un pachet complet de consultanta in vederea proiectarii si implementarii in institutia dumneavoastra a Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului Secretarului General al Guvernului  nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Sistemul de control intern managerial contine 16 standarde (un ansamblu de reguli de management) care trebuie aplicate obligatoriu in orice institutie publica.

 • Mediul de control

Standardul 1 – Etica si integritatea
Standardul 2 – Atributii, functii, sarcini
Standardul 3 – Competenta, performanta
Standardul 4 – Structura organizatoric

 • Performante si managementul riscului

Standardul 5 – Obiective
Standardul 6 – Planificarea
Standardul 7 – Monitorizarea performantelor
Standardul 8 – Managementul riscului

 • Activitati de control

Standardul 9 – Proceduri
Standardul 10 – Supravegherea
Standardul 11 – Continuitatea activitatii

 • Informarea si comunicarea

Standardul 12 – Informarea si comunicarea
Standardul 13 – Gestionarea documentelor
Standardul 14 – Raportarea contabila si  financiara

 • Evaluare si audit

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial
Standardul 16 – Auditul intern

Pachetul nostru de consultanta pentru implementarea SCIM contine:

 • Analiza diagnostic a institutiei;
 • Elaborarea programului de dezvoltare a SCIM;
 • Elaborarea documentatiei, inclusiv proceduri, aferenta standardelor;
 • Instruirea responsabililor cu derularea proceselor;
 • Asistenta post-implementare.

SOLICITATI O OFERTA PERSONALIZATA!

© KAIZEN Training & Consulting 2019